Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Sammy Basit

Lege, Spesialist i øyesykdommer

Øyelege Sammy Basit er utdannet ved NTNU i Trondheim. Han har arbeidet innenfor øyefaget siden 2006. Han jobbet ved øyeavdelingen St Olavs hospital i Trondheim fra 2009 til 2020 hvor han var ansatt som overlege de 8 siste årene.

Øyelege Sammy Basit overtok virksomheten til Øyekirurgi Midt-Norge AS i juni 2020. Klinikken heter nå Visus Øyelegesenter og vil fortsette behandling innen medisinsk og kirurgisk oftalmologi.

Fredrik Husby Strand

Spesialsykepleier i øyesykdommer

Fredrik er spesialsykepleier i øyesykdommer og har tidligere jobbet ved St Olavs hospital hvor han gjorde forundersøkelser, utførte øye injeksjoner og fungerte som nestleder for sykepleiergruppen. 

Gönül Polat

Helsesekretær

Gönül jobber som helsesekretær ved Visus Øyelegesenter. Hun tar telefonen, setter opp timer og utfører undersøkelser før konsultasjoner og operasjoner.

 
 

Davor Buljovcic

Helsefagarbeider

Davor jobber som øyelegeassistent ved Visus Øyelegesenter. Han setter opp timer, utfører undersøkelser før konsultasjon hos øyelege og forbereder pasienter til operasjon. 

Vibeke Halvorsen

Spesialsykepleier i øyesykdommer

Vibeke er spesialsykepleier i øyesykdommer som er ansatt både ved øyeavdelingen St.Olavs hospital og Visus Øyelegesenter for å bistå ved operasjoner.