Viktig informasjon om Koronaviruset

Om oss


Velkommen til Visus Øyelegesenter AS.

Klinikken er lokalisert i Idungården hvor vi utfører grå stær operasjoner og mindre inngrep. I tillegg tar vi imot pasienter med andre øyesykdommer etter henvisning fra primærlege eller optiker.

Klinikkens lege har avtale med Helse Midt-Norge.
Barn under 16 år og pasienter med frikort betaler ikke egenandel ved vanlige konsultasjoner.