Viktig informasjon om Koronaviruset

Prisliste


Konsultasjon uten frikort: 375,- (giro + 69,-)

Konsultasjon med frikort: 0,-

Operasjon uten frikort: 556,- (giro + 69,-)

Operasjon med frikort: 181,- (giro + 69,-)

Ved timer som ikke benyttes eller som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time, vil pasienten belastes hele konsultasjonshonoraret, uavhengig av frikort. Det tilkommer vanligvis gebyr ved ubetalt honorar. 

Ved operasjon med spesiallinse tillegges pris for linsen

Linse for korrigering for avstandssyn og lesesyn (multifokal): 7000,- per øye

(Prisene gjelder f.o.m 1. juli 2019)

 
What do you want to do ?
New mail