Viktig informasjon om Koronaviruset

Ulike typer linser


Standard linse:

Ved en grå stær operasjon opererer vi, som standard prosedyre, inn en linse for syn på avstand. Etter operajonen må man da bruke en lesebrille for å kunne se liten tekst/gjenstander. Denne linsen er kostnadsfri.

Multifokale linser:

Multifokale linser er linser som opereres inn i øyet på samme måte som standardlinsen, men som har evnen til å gi syn på både fjernt og nært. Begrensning finnes i nærsynet der den aller minste teksten på for eksempel pakkevedlegg til medisiner blir vanskelig å se. Kostnaden for en slik linse er 7000,- per øye da de ikke dekkes av staten.

 

 
What do you want to do ?
New mail